Ons team

Onze medewerkers zijn opgeleid tot professionele pedagogisch medewerkers. Zij zijn allen in het bezit van een SPW of SPH diploma wat staat voor sociaal pedagogisch werker/hulpverlener. Daarbij worden zij jaarlijks getraind op BHV en kinder-EHBO.

Ook organiseren wij jaarlijks één of twee trainingsdagen waarop verschillende trainingen vanuit het bedrijf geboden worden om de kwaliteit in stand te houden en daar waar mogelijk is te verbeteren.

Het is een team van enthousiaste medewerkers, die zich volledig inzetten voor het belang van het kind. Onze speerpunten zijn:

  • een positieve en open houding 
  • overleg
  • samenwerking

Copyright © 2024 - Kinderopvang De Dartel // Algemene Voorwaarden