Oudercommissie

De Dartel wordt bijgestaan door een oudercommissie die bestaat uit enkele ouders van kinderen uit de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang. Als adviserende rol ondersteunen wij de Dartel met het opstellen en uitvoeren van haar beleid. Daarnaast heeft de oudercommissie als doel om in samenwerking met de Dartel de kwaliteit en veiligheid van de opvang te waarborgen en te verbeteren. Hiervoor adviseert de oudercommissie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd, en over onderwerpen die daarnaast in het specifiek relevant zijn voor de Dartel.

Als oudercommissie vertegenwoordigen wij alle ouders van de kinderen die bij de Dartel worden opgevangen. Tijdens circa 4 jaarlijkse vergaderingen worden adviesonderwerpen behandeld en worden adviezen geformuleerd en uitgesproken. De notulen van onze vergaderingen kunnen ter inzage aangevraagd worden bij de Dartel.

Indien je vragen of opmerkingen hebt voor de oudercommissie, of als het je leuk lijkt om als lid van de oudercommissie meer betrokken te zijn bij de Dartel en haar beleid, mail ons naar:
oudercommissie.dedartel@gmail.com.

Copyright © 2024 - Kinderopvang De Dartel // Algemene Voorwaarden