Pedagogisch beleid

In onze beleidsplannen laten wij u kennismaken met het pedagogisch beleid 2023 en de visie van Kindcentrum De Dartel.

In deze beleidsplannen zijn ook de belangrijkste aspecten van de vier competenties uit de Wet Kinderopvang opgenomen. Het gaat om aspecten als:

  • Sociale veiligheid
  • Sociale competenties
  • Persoonlijke competenties
  • Overdracht van normen en waarden

Met deze beleidsplannen willen wij u laten zien wat de uitgangspunten en werkwijzen zijn die wij hanteren bij de omgang, verzorging en opvoeding van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. De beleidsplannen biedt ons steun bij het dagelijkse werk en geeft huidige- en toekomstige klanten inzicht in de wijze van werken bij de Dartel. Dit met als doel een zo veilig en gezond mogelijke omgeving te bieden voor de kinderen en medewerkers.

De speerpunten van de Dartel zijn kleinschalig, persoonlijk en huiselijk.

Via de buttons op deze pagina kunt u de volledige versies van ons beleidsplannen downloaden als PDF-document.

Pedagogische beleidsplannen

Copyright © 2024 - Kinderopvang De Dartel // Algemene Voorwaarden